Home

StressEraser Pro:
Eenvoudig en betekenisvol: vindt het zilveren relax moment


StressEraser Pro is een eenvoudig en betekenisvol apparaat voor het meten van HeartRateVariability (HRV) met uw iPhone. Op het iPhone-scherm kunt u uw eigen hartritme zien en hoe u zelf het emotionele systeem optimaal kan hanteren en beter stress kan managen.
Met dit HRV biofeedback instrument kunt u in 8 weken positieve resultaten bereiken: meer veerkracht en betere zelfregulering door het balanceren van het Autonome Zenuw Stelsel (AZS) met begeleide ademhaling. Adembegeleiding in de resonantiefrequentie kan worden vergeleken met begeleiden van iemand op een schommel door steeds op het juiste moment een zacht duwtje te geven en daardoor de schommelbeweging te optimaliseren. StressEraser Pro is een gratis app voor iPhone, die kan worden gebruikt samen met het HRVinstrument, met een oorsensor. Deze oorsensor (hardware) is te verkrijgen in de webshop van deze website. 

Wanneer is dit voor u van belang? Het AZS is ontregeld in extreem stressvolle situaties, slaap problemen, posttraumatische stress, depressie, paniek stoornissen, maar ook bij examen angst, topprestaties en ADHD.  Om het ontregelde zenuwstelsel terug in balans te brengen is het belangrijk uw persoonlijke resonantiefrequentie te vinden, waarbij  ademritme en hartritme met elkaar resoneren. Resonantie in adem-hartritme zorgt ervoor dat eeen signaal wordt afgegeven aan het brein (amygdala): nu is het veilig (social engagement en neuroceptie, prof Stephen Porges), waarin optimale focus en concentratie kunnen worden bereikt. Maar ook verdieping van contact met uw innerlijke zelf en tevens contact met anderen wordt vergroot en er komt meer balans in het autonome zenuwstelsel.

Neurowetenschap in HartRitmeVariabiliteit (HRV) met meer dan 20 jaar onderzoek en meer dan 5000 wetenschappelijke artikelen laat zien dat HRV een excellente marker is van het Autonome Zenuw Stelsel en bepaalde aspecten van gezondheid. Met HRVbiofeedback kan een ontregeld lichaam (en geest) weer in balans worden gebracht (mentale veerkracht). Resonant ademen en langer uitademen dan inademen vormen de sleutel voor een autonome balans. Autonome balans schept rust, betere concentratie, betere slaapkwaliteit en minder angst en nervositeit.

 

aa